Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

1.) Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené včítane DPH.

2.)  Jednotlivý predaj sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho, vo vytvorenom virtuálnom obchode. Všetky objednávky sú záväzné. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

  • identifikáciu kupujúceho (možnosť nákupu bez registrácie alebo s registráciou k uplatneniu neskorších zliav),
  • množstvo požadovaných kusov tovaru, 
  • požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
  • cenu

 

3.) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

4.) Spôsoby platby se riadia Platobnými podmienkami

Platba bankovým  prevodom na účet banky: 

IBANSK3002000000002693141357

Číslo účtu:  2693141357 kod banky 0200 - VUB banka, variabilný symbol: číslo objednávky (príklad: 10013101),

konštantný symbol: 0008

 

5.) Spôsoby dopravy a ich cenník sa riadi Dopravným poriadkom

6.) Štandardná doba doručenia je 2-7 pracovných dní od objednávky. Pokiaľ by tovar nebol skladom a dodacia doba by sa mohla predľžiť, pokusíme sa Vás včas informovať prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom SMS. Všetky potrebné dokumenty ako je faktúra za zakúpený tovar sú zasielané spolu s tovarom.

7.) Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.

8.) Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare se jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru. 

9.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho, alebo po osobnom prevzatí tovaru pri doprave predávajúcim).

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, postupujte nasledovne:

a) Kontaktujte nás (kontakt uvedený na hlavnej strane) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

b) Pokiaľ ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite tovar späť na našu adresu (uvedenú na balíku) a to takto: 

  • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
  • spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe, alebo jeho kópia.

 

- Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). - Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru. - V prípade nesplnenia niektorých z hore uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odesielajúceho späť.

 

10.) Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu info@hamashopping.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903/828 727.

 

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar, a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom, alebo bankovým prevodom (2693141357 kod banky 0200 - VUB banka), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

 

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo môžete objednaný tovar stornovať.

 

11.) Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

12.) Fakturačné údaje

Obchodný názov: Lucia Mináriková - Hamashopping
Sídlo: Červeňáková 1817/15, 841 01  Bratislava-Dúbravka
IČO: 44949481
DIČ: 1081725502  

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané firmou Lucia Mináriková - Hamashopping, odo dňa ich vyhlásenia.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem si vyhradzuje firma Hamashopping právo VOP zmeniť.


13.) Manipulačný poplatok 
Upozorňujeme Vás, že pri objednávke nižšej ako 10 Eur Vám bude zaúčtovaný manipulačný poplatok 2 Eurá.


Za pochopenie Vám ďakujeme.


Váš Hamashopping

Loading...